Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา3วัน2คืน
เชียงรุ้ง-เชียงใหม่ บินทุกวัน จันทร์/พุธ/ศุกร์/อาทิตย์ เชียงรุ้ง-เชียงรายบินทุกวันวันอังคาร/พฤหัสบดี/วันเสาร์ สิบสองปันนนา – เชียงใหม่หรือเชียงราย (DR5359: 1730-1750) เชียงใหม่หรือเชียราย – สิบสองปันนา (DR5360: 1910-2130) 2ท่านขึ้นไป ท่านละ 9,000 บาท 

โปรแกรม     เชียงราย/เชียงใหม่ เชียงรุ้ง(12ปันนา) 2คืน3วัน

วันที่1    เชียงราย/เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง – เมืองใหม่9จอม12เชียง  (19.25-20.10) – โรงแรม 3ดาว          -/-/D

วันที่2    สวนนกยูง(ป่าเขตร้อน) – วัดหลวงเมืองลื้อ – พิพิธภัณฑ์ – โชว์พาราณสีหรือล่องเรือแม่น้ำโขง  B/L/D

วันที่3    ตลาดเช้า - หมู่บ้านไทลื้อ – วัดป่าเจ - สนามบิน-เชียงราย/เชียงใหม่  (17.20-18.10)   B/L/-

ค่าบริการ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 9,000 บาท    พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  2,200 บาท

(กรณีไม่เข้าร้านช้อปปิ้งรัฐบาล) เพิ่มอีกคนละ 1,500 บาท

ราคานี้รวม

1.      รวมตั๋วบิน เชียงราย/เชียงใหม่-เชียงรุ้ง-เชียงราย/เชียงใหม่  Ruili Airlines 

(19.25-20.10)- (17.20-18.10)

2.      โรงแรม ระดับ3ดาว ห้องละ2ท่าน จำนวน2คืน

3.      อาหารทุกมื้อตามที่ระบุ

4.      ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน2ล้านบาท ค่ารักษาวงเงิน5แสนบาท ตามเงื่อนไป บ.ประกันฯ

5.      ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

6.      ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว

7.      ค่าวีซ่าจีน   (วีซ่าหน้าด่าน)

ไม่รวม

1.      ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย/เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง - เชียงราย/เชียงใหม่

2.      อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ

3.      ค่าทิปคนขับรถและไกด์คนละ60หยวน ต่อลูกค้า1ท่าน

4.      ภาษี 7% 3% และภาษีอื่นๆ                                  5. ค่าโทรศัพท์,ซักรีด

6.. ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน                                               7.. อื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม           

หมายเหตุ. เครื่องบิน เชียงราย-เชียงรุ้ง มีบินทุกวัน อังคาร,พฤ,เสาร์ /  เชียงใหม่ มีบินทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: ecwwd

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::