Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลต์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลต์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

• 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน ในราคาสบายกระเป๋า
• อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
• ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนจันทรา
• อาบนํ้าแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก
• ชมสมบัติลํ้าค่าที่พพิธิภัณฑ์กู้กง ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปีิสนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: dhsh1

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::