Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

เชียงของ-เชียงรุ้ง(12ปันนา) 3คืน4วัน ไปรถกลับเรือ
เมืองสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองของคนไทลื้อ เมืองสิบสองปันนาเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนา เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้า คำว่าสิบสองปันนาคือชื่อของจังหวัด คำว่าเมืองเชียงรุ้ง คือชื่อของอำเภอ(อำเภอเมือง) สิบสองปันนามีอยู่3 อำเภอ คือ เชียงรุ้ง,เมืองล้า,เมืองไห่(เมืองฮาย) ไปรถกลับทางเรือล่องแม่น้ำโขง 3คืน4วัน (เรือเหมา) (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมาเท่านั้นครับ) กำหนดการเดินทาง                                                

วันที่ หนึ่ง                                        เชียงของ – หลวงน้ำทา - บ่อเต็น

06.00 น.         คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ ห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์หรือเทียบเท่า อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อยรับและอำนวยความสะดวก

                          

07.40 น.         นำคณะไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่4 นั่งรถโดยสารระหว่างประเทศข้ามสะพาน-ห้วยทราย ของ สปป.ลาว โดยมีไกด์ลาวและรถบัส/ตู้ลาว มารอรับคณะจากนั้นออกเดินทาง ไปเมืองหลวงน้ำทาและด่านบ่อเต็น ไปตามเส้นทาง R3a เส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและรับผิดชอบสร้างทาง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวไท หลวงน้ำทา

บ่าย             จากนั้นเดินทางไปด่านชายแดนลาว-จีน  

                

14.00 น.         โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงด่านชายแดนลาว-จีน ด่านบ่อเต็น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา  โดยมีไกด์จีนมารับคณะ นำทำวีซ่าจีนแบบวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผ่านพิธีการเข้าเมืองจีน ขึ้นรถบัสคันเดิมออกเดินทางผ่าน อ.เมืองล้า และอำเภอต่างๆ ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่เดิมนั้นคตเคี้ยวไปมา ใช้เวลามาก แต่ปัจจุบันนี้ ได้ทำถนนให้เป็นทางด่วน เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อหานไปจนถึงเชียงรุ่งมีอุโมงค์มากถึง ยี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีระยะทางเกือบ4กิโลเมตร ทิวทัศน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ยังคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้

18.00 น.        โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงเมืองเชียงรุ้งหรือเมืองสิบสองปันนา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าเช็คอินน์ โรงแรม Creative Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  และอิสระตามอัธยาศัยหรือเดินเทียวตลาดกลางคืนหรือไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับโรงแรมก็ได้

 

วันที่ สอง                                    สวนป่าเขตร้อน – วัดหลวงเมืองลื้อ - โชว์พารานาสี

06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                  

07.30 น.         ออกเดินทางไปที่ สวนป่าเขตร้อน ที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงเป่านกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จกินแล้ว เป่าเสียงนกหวีดก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม        

กลางวัน         นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคาร...         

บ่าย             พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ ที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาด คล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์      

              

เย็น                 นำท่านไปทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมืองไทลื้อ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำของน้องๆสาวไทลื้อ  และพาไปชมการแสดงแฟนตาซีหรือโชว์วัฒนธรรมที่อลังการมากด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่มี     

                    ชื่อว่า พารานาสี  ได้เวลากลับโรงแรม Creative Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  และอิสระตามอัธยาศัยหรือเดินเทียวตลาดกลางคืนหรือไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับโรงแรมก็ได้                      

วันที่ สาม                                 ตลาดเช้า – หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว - วัดป่าเจ

06.30 น.         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าที่เมืองกาดทราย มีของขายมากมายในบรรยากาศแบบไทลื้อ12ปันนา จากนั้นชมหมู่บ้านไทลื้อ ม่านหรือบ้านติ้ว ชมวิถีชีวิตคนไทลื้อ ที่ใช้ชีวิตแบบปกติทุกวันไม่ได้จำกัดความเจริญ จะมีบ้านที่เก่าแก่และสร้างใหม่ปะปนกันไปและท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้จากที่นี่

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางไป วัดป่าเจ เป็นวัดหลวงของคนไทยลื้อ พระวิหารหลังใหญ่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบไทย ไทลื้อผสมพม่า มีเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ปัจจุบันวัดเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม                              

                                    

เย็น              นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักโรงแรม  โรงแรม Creative Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  และ อิสระตามอัธยาศัย ที่ห้างสรรพสินค้า,ร้านค้าหรือร้านปิ้งย่าง ถนนคนเดินที่อยู่ใกล้กับที่พักได้

                                                      

 

วันที่ สี่                                       เชียงรุ้ง – ท่าเรือกวยเหล่ย - เชียงแสน

04.00 น.         ปลุกติ่นแต่เช้ามืด (เวลาจีน) ( อาจจะลงเรือที่ท่าเรือเชียงรุ้ง ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแม่น้ำโขง)

05.00 น.          ออกเดินทางไปท่าเรือ กวนเหล่ย เพื่อลงเรือสำราญล่องแม่น้ำโขง (อาหารเช้าแบบเซ็ตกล่อง)

08.00 น.          ถึงท่าเรือกวนเหล่ย นำคณะผ่าพิธีการ ตม.ลงเรือสำราญติดแอร์ขนาดใหญ่ สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง60คน บริการนำชา กาแฟ เชิญสนุกสนานเพลิดเพลินกับวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง จากท่าเรือล่องลงไปไม่นาน จะเข้าเขตของประเทศลาวอยู่ฝั่งด้านซ้าย พม่าอยู่ฝั่งด้านขวา              

กลางวัน         บริการอาหารกลางวันที่ในเรือ ลักษณะจะเป็นถาดใส่ข้าวและกับข้าวเป็นหลุม ทาง บ.จะเตรียมอาหารเพิ่มเติมให้กับทุกท่าน และบริการอาหารว่าง(เบรค)

17.30 น.         โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงท่าเรือเชียงแสน ประเทศไทย นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ    

[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: 8ct4z

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::