Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน โรงเบียร์ Lao beer ประเทศลาว
DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเวียงจันทน์ (PG943 09.45 – 11.00)- พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย (-/L/D) DAY 2 : ดูงานโรงงานเบียร์ลาว–หอพระแก้ว–วัดสีสะเกต-ช้อปปิ้งตลาดเช้า (B/L/D) DAY 3 : วัดศรีเมือง–ส่งสนามบินเวียงจันทน์ (PG944 11.40-12.55) (B/-/-) **หมายเหตุ : เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาลาว ไม่ต้องทำวีซ่า (สำหรับพาสปอร์ตไทย) ** 

[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: 8spux

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::