Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน โรงงานเบียร์ YANJING เชิ้งเจิ้ง ประเทศจีน
DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (CA980 01.05 - 06.30) DAY 2 : ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D) พัก 4 * DAY 3 : ดูงานโรงงานเบียร์ยันจิง-พระราชวังอวี้เหอหยวน- ถนนหวังฟู่ จิง (B/L/D) พัก 4 * DAY 4 : ก าแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน- ผ่านชมสนามกีฬารังนก- (B/L/D) พัก 4 * DAY 5 : ถนนโบราณเฉียนเหมิน-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-สนามบินสุวรรณภูมิ (CA979 19.35 - 23.45) (B/L/-) ** หมายเหตุ : เดินทางไปประเทศจีน ต้องทำวีซ่า ** 

[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: h21me

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::