Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

เชียงของ-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) 3คืน4วัน
โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวเมือง12จุไท เมืองไทลื้อ สิบสองปันนาหรือ เมืองเชียงรุ้ง โดยรถยนต์ เริ่มที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลา 3คืน4วัน ตัดกรุ๊ป 8-10 ท่านๆละ 8,500 บาท (กรณีรับ-ส่งจากกรุงเทพฯ 8-10 ท่านๆละ 9,900 บาท) เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บ่อหาน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) 3คืน 4วัน 

          ไปรถกลับรถ  โดยรถตู้/บัสปรับอากาศ

 

                   เมืองสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองของคนไทลื้อ เมืองสิบสองปันนาเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนา  เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้า

        คำว่าสิบสองปันนาคือชื่อของจังหวัด  คำว่าเมืองเชียงรุ้ง คือชื่อของอำเภอ(อำเภอเมือง) สิบสองปันนามีอยู่3 อำเภอ คือ เชียงรุ้ง,เมืองล้า,เมืองไห่(เมืองฮาย)

กำหนดการเดินทาง                                                                

วันที่ หนึ่ง                                                  เชียงของ-หลวงน้ำทา-เมืองล้า-เชียงรุ้ง

06.30 น.          คณะพบกัน ณ ห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์หรือเทียบเท่า โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า(ไม่รับประทานอาหารเช้า ไม่สามารถคืนเงินหรือทำเป็นส่วนลดได้ได้)

07.20 น.          นัดพบคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  เชียงของ-ห้วยทราย ของ สปป.ลาว ( มีบริการรับฝากรถยนต์ คืนละ80บาทต่อคัน)จากนั้นขึ้นรถตู้หรือบัส เดินทางมุ่งสู่ด่านบ่อเต็น เส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้าง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

กลางวัน                       รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสะบายดีหลวงน้ำทา หลังอาหารเดินทางไปที่ด่านชายแดนลาว-จีน ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา เสร็จแล้วออกเดินทางผ่าน อ.เมืองล้า และอำเภอต่างๆ ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่เดิมนั้นคตเคี้ยวไปมา ใช้เวลามาก แต่ปัจจุบันนี้ ได้ทำถนนให้เป็นทางด่วน เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อหานไปจนถึงเชียงรุ่งมีอุโมงค์มากถึง ยี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีระยะทางเกือบ4กิโลเมตร ทิวทัศน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ยังคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้

เย็น                 ถึงเมืองเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนา ไปรับประทานอาหารที่แสนอร่อย หลังจากนั้นเข้าโรงแรม Bodhi Island Bontique Garden Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  และอิสระตามอัธยาศัยหรือเดินเทียวตลาดกลางคืนหรือไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับโรงแรมก็ได้

วันที่ สอง                                                สวนป่าเขตร้อน-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พารานาสี

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปที่สวนป่าเขตร้อน ที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

กลางวัน          นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคาร...

บ่าย                 พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ ที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เย็น                  นำท่านไปทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมืองไทลื้อ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำของน้องๆสาวไทลื้อ  และพาไปชมการแสดงแฟนตาซีหรือโชว์วัฒนธรรมที่อลังการมากด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่มีชื่อว่า พารานาสี  ได้เวลากลับ Bodhi Island Bontique Garden Hotel 3  ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)

วันที่ สาม                                                 ตลาดเช้า-หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว- สวนม่านทิ่ง-เมืองล้า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าที่เมืองกาดทราย มีของขายมากมายในบรรยากาศแบบไทลื้อ12ปันนา ชมหมู่บ้านไทลื้อ ม่านหรือบ้านติ้ว ชมวิถีชีวิตคนไทลื้อ ที่ใช้ชีวิตแบบปกติทุกวันไม่ได้จำกัดความเจริญ จะมีบ้านที่เก่าแก่และสร้างใหม่ปะปนกันไปและท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้จากที่นี่

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไป สวนขวัญหรือสวนม่านทิ่ง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในอดีตเคยเป็นสวนของเจ้าเมืองเชียงรุ่ง ภายในมีอนุสาวรีย์โจวเอินไหลและสมเด็จพระพี่นางฯเคยเสด็จมาที่สวนนี้และทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้ด้วย ท้ายสุดของสวนเป็นวัดป่าเจเป็นวัดหลวงของเมืองเชียงรุ้ง มีเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ปัจจุบันวัดเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองล้า เป็นอำเภอหนึ่งจังหวัด12ปันนาและใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองเชียงรุ้ง

เย็น                  คณะเดินทางมาถึงเมืองล้า นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักโรงแรม  Pangji Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน) อิสระตามอัธยาศัย ที่ห้างสรรพสินค้า,ร้านค้าหรือร้านปิ้งย่างที่อยู่ใกล้กับที่พักได้

 

วันที่ สี่                                                         เชียงรุ้ง-หลวงน้ำทา-เชียงของ

06.30 น.          รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.          ออกเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวที่ด่านบ่อเต็น หากมีเวลาพอจะให้ท่านได้ละลายทรัพย์สกุลเงินหยวนที่เหลือ ช้อปปิ้งที่ร้านมินิมาร์ทบ่อเต็น ฝั่งลาว

11.00 น           รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร สะบายดีหลวงน้ำทา จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองห้วย

ทราย ตามเส้นทางเดิม และแวะเข้าห้องน้ำที่บ้านน้ำฟ้า

15.30 น.          โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงห้วยทราย นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับถึงเชียงของ ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ [ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: gs76e

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::