Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

สิบสองปันนา-พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ-ตาทิพย์-หูทิพย์หุบผาสวรรค์ 3คืน4วัน โดยรถยนต์
เชียงรุ้ง สิบสองปันนา กับทัวร์บุญอันใหม่ พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ-ตาทิพย์-หูทิพย์หุบผาสวรรค์-สวนป่าเขตร้อน-วัดหลวงเมืองลื้อ 3คืน4วัน โดยรถยนต์ วันที่หนึ่ง                                 เชียงของ-หลวงน้ำทา-ซือเหมา(ผู๋เอ่อ)

06.30 น.          พบกัน ณ โรงแรมห้องอาหาร โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์หรือทเยบเท่าอ.เชียงของ จ.เชียงราย-รับประทานอาหารเช้า

07.40 น.          เดินทางสู่ท่าเรือปั๊คอ.เชียงของ จ.เชียงราย นั่งเรือเล็กข้ามฟากสู่ สปป.ลาว นั่งรถตู้หรือบัส เดินทางสู่ไปตามเส้นทาง R3a ทางสายใหม่ ที่ร่วมทุนสร้างจาก3ประเทศ ไทย ลาว จีน จากแขวงบ่อแก้ว-หลวงน้ำทา-ด่านบ่อเต็นของลาว

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา จากนั้นเดินทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อเต็น-บ่อหาน โดยมีไกด์จีนมารอรับคณะที่ด่านบ่อหาน เสร็จพิธี ต.ม.แล้ว เดินทางสู่เมืองซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน(การผ่าน ต.ม.บ่อหานทุกท่านต้องหิ้วกระเป๋าผ่าน ต.ม.ไปเอง ไม่สามารถ เอากระเป๋าสัมภาระต่างๆใส่รถข้ามแดนข้ามไปได้)

เย็น                  คณะเดินทางมาถึงเมืองซือเหมา นำท่านรับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักโรงแรม...ระดับ3ดาวห้องละ2ท่าน อิสระตามอัธยาศัย


วันที่สอง                      เชียงกู่-พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ -สิบสองปันนา

06.00 น.          เดินทางสู่เมืองเชียงกู่ ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง ณ พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ บ้านโต้ ไตเหนือ   เดิน ทางโดยรถเล็กคันละ 8-10 คน ไป ณ ตาทิพย์พญายักษ์และหูทิพย์หุบผาสวรรค์มหาบารมี ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ขึ้นดอย 15 กิโลเมตร จากตำนานที่ เล่าต่อกันมา บอกว่าพญายักษ์ตนหนึ่งได้ต่อสู้ทดสอบบารมีกับพระพุทธเจ้า พอได้ฟังธรรมเทศนา(ก็เกิดหูทิพย์คือขุนผาสวรรค์) ควักลูกตาออกมาเป็นพุทธบูชา (ดวงตาทิพย์พญายักษ์) อยู่ใกล้ๆกันอย่างอัศจรรย์ มีอายุกว่า 3,000 ปี คนไตลื้อ 12 ปันนา จะขึ้นไปบูชาบวงสรวงทุกปีปลายๆเดือนมีนาคม นอกจานั้นยังมีชาวพุทธสายมหายานจากทิเบต-ไต้หวัน-จีน-ญี่ปุ่น เดินทางมากราบไหว้ โดยเฉพาะหุบผาสวรรค์มหาบารมีไม่ว่าจะอ้วน-ผอม หากมีบุญบารมีก็สามารถลอดขึ้นไปนบน้อมฝ่าพระหัตถ์ทิพย์ซึ่งประทับไว้บนหู ทิพย์ด้านซ้ายมือของหุบผาสวรรค์ปิดด้วยทองคำเหลืองอร่าม

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย                  เดินทางเข้าสู่เมืองสิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)

เย็น                  ถึงสิบสองปันนา นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักโรงแรม Gloden Phonix Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระเดินเที่ยวบริเวณตลาดถนนคนเดินหรือ ไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับที่พัก

วันที่สาม                      สวนป่าเขตร้อน-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พารานาสี

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปที่สวนป่าเขตร้อน ที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

กลางวัน          นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคารที่มีชื่อและอร่อย

บ่าย                 พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ ที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากนั้นไปร้านขายมีดไทลื้อที่น่าใช้ยิ่งนัก

เย็น                  นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ  และพาไปชมการแสดงแฟนตาซีหรือโชว์วัฒนธรรมที่อลังการมากด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่มีชื่อว่า พารานาสี  ได้เวลากลับโรงแรม Gloden Phoenix Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระเดินเที่ยวบริเวณตลาดถนนคนเดินหรือ ไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับที่พัก

วันที่สี่                         เชียงรุ้ง-หลวงน้ำทา-เชียงของ

เช้า                   หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนำกระเป๋าขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวที่ด่านบ่อเต็น และเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา

กลางวัน           รับประทานอาหารที่ ร้านอาหาร สะบายดีหลวงน้ำทา จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย

เย็น                  ถึงห้วยทราย นำท่านช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน มีสินค้าจีนจำหน่ายมากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โทรศัพท์มือถือแบลนเนมยี่ห้อดังๆ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว ไทย ถึงท่าเรือ อ.เชียงของประเทศไทยโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ

****************************************************************************************

****หมายเหตุ              - รายการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่เวลาและสถานการณ์[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: 9h8an

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::