Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง
เที่ยวลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทหินวัดพู น้ำตกตาดฝาส้วม โปรแกรมเริ่มทุกพื้นที่ ที่ต้องการ ราคารับที่หน้าด่าน 8-10 ท่าๆละ 5,900 บาท 11-19 ท่านๆละ 5,800 บาท 20-30 ท่านๆละ 5,500 บาท 35-42 ท่านๆละ 4,900 บาท ราคานี้เป็นราคายังไม่รวมค่าเช่ารถ(ปกติรถไทยสามารถเข้าไปได้) และราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามอีกครั้งหนึ่งเที่ยวลาวใต้ ไม่ไปไม่รู้

วันที่หนึ่ง              ~ช่องเม็ก~ปากเซ~น้ำตกคอนพะเพ็ง~หลี่ผี

06.00 น.               รับคณะ ณ จุดนัดพบ จ.อุบลราชธานี หลังจากทำกิจธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.               คณะเดินทางถึงที่ด่านช่องเม็กเปิดประตูสู่เมืองลาวตอนใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขณะรอตรวจเอกสารผ่านแดน สมาซิกสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบๆด่าน ด่านวังเต่า จับจ่าย ซื้อ สินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shop ทางฝั่งลาว หรือ ดื่ม กาแฟสด ที่ขึ้นชื่อของเมือง ปาช่อง แลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย

09.30 น.               เดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็งและหลี่ผี ระหว่างทางสู่เมืองปากเซ เราจะได้เห็นบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวลาว 2 ข้างทาง ชม สะพานข้ามแม่น้ำโขง ลาว ~ ญี่ปุ่น

12.00 น.               ถึงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคอนพะเพ็งรับประทานอานหารกรางวันที่ร้านอาหารคอนพะเพ็ง (อาหารปลาสดๆจากแม่น้ำโขง) พร้อมชมความงามและความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง จนได้รับสมญานามว่าไนแองการ่าแห่งเอเชีย และชมต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่กลางลำน้ำโขงที่เชี่ยวกราก     

14.00 น.               เดินทางย้อนกลับมาที่ท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นคณะจะได้นั่งเรือหางยาว ลัด เลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ตั้งของ น้ำตกลี่ผี และบนเกาะดอน เราจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชม ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ ในสมัยของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสปกครองอินโดนจีน

17.00 น.               เข้าเช็คอินท์ที่ โรงแรมจำปาสักพาเลส รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย                     

 

วันที่สอง               ~ชมตลาดเช้าเมืองปากเซ~อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว

07.00 น.               ตื่นรับอรุณ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.               นั่งรถชมเมืองปากเซยามเช้าแวะชมวิถีชีวิตค้าขายของชาวเมืองปากเซ ณ ตลาดเช้าเมืองปากเซ (Shopping ตลาดดาว เรือง)

10.00 น.               ออกเดินทางไปยัง เมืองบาเจียง เพื่อไปชมอุทยาน น้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียง ต้นตำนานวรรณกัมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โสกนาฏกรรมรักสามเส้า สาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง (ชาวข่า) และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของภูบาเจียง ชมความงามของธารน้ำและธรรมชาติที่เย็นสบายสมบูรณ์ 100% ชมหมู่บ้านชนเผ่า และ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนเผ่าพร้อม

12.00 น.               รับประทานอาหารกรางวัน ท่ามกลางความร่มรื่นของหมู่เมฆไม้และสายธาร น้ำตก

14.00 น.               จากนั้นเดินทางย้อนกลับมาที่หลักกิโลที 21 เพื่อไปยังเมืองปากช่อง ไปชม น้ำตกตาดฟาน ชมทัศนียภาพยอดเขาที่ซับซ้อนของ อุทยานแห่ง ชาติดงหัวสาว หลังจาที่เต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้วเราจะนำคณะเดินทางย้อนกลับมายัง ก.ม. ที่ 32 แวะ ดื่มชา กาแฟ ท่ามกรางความสวยงามของไร่ชา กาแฟ ของเมืองปากช่องที่ได้รับกานยกย่องว่าเป็นชาคุณภาพดีของดินแดนอุษาคเนย์

17.00 น.               กลับมายัง เมืองปากเซ

15.00 น.               ถึงเมืองปากเซในตอนบ่าย นำคณะเข้าโรงแรมเพื่อชำระล้างร่างกายให้หายเหนื่อย จากนั้นเราจะพาคณะไปรับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านอาหาร ...... / หลังอาหาร

18.30 น.               เข้าที่พัก.โรงแรมจำปาสักพาเลส  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันทีสาม                               ~ชม ศาสน์สนาถานขอมโบราณ (ปราสาทหินวัดภู)

07.00 น.               ตื่นรับอรุณ อิกครั้ง รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ...... (เช็คเอ้าท์)

08.30 น.               เดินทางเพื่อไป ชมปราสาทหินวัดภู ศาสน์สนาถานขอมโบราณ ชมแท่นบูชายันต์มนุษย์ ศิวลึงค์ธรรมชาติ ทั้งนี้การเดินทางต้องข้ามน้ำโขงด้วยแพรขนานยนต์ จากนั้น นั่งรถสองแถวต่อไปยังวัดภูหลังจากชมสถานที่เสร็จ เราจะนำคณะเดินทางกลับมายังเมืองปากเซ                                             

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองปาเซ จากนั้นเดินทางกลับไปยังด่านพรมแดน วังเต่า-ช่องเม็ก (พรมแดน ลาว-ไทย)

15.00 น.               ถึง ด่านช่องเม็ก ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือผ่านแดน ตม.ไทย-ลาว แล้วนำทุกท่านกลับสู่ประเทศไทย จ.อุบลราชธานี จากนั้นเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: 2b8xr

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::