Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม1-4พ.ค.60

รอโปรแกรมอีกสักนิด กำลังลงระบบใหม่ครับ

ทัวร์ พม่าเส้นทางทางแสวงบุญ

 

 
   
 
เข้าเยี่ยมชม   186568 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
ติดต่อสอบถาม 113 คน
จองโปรแกมทัวร์ 4082 รายการ
 
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม1-4พ.ค.60

     กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม เดินทางวันที่ 1-4พ.ค.60 โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่านละ 16,900 บาท
รอโปรแกรมอีกสักนิด กำลังลงระบบใหม่ครับ

     
ทัวร์ พม่าเส้นทางทางแสวงบุญ

     พบกับทัวร์พม่า เส้นทางแสวงบุญ - แม่สอด-เมียวดี-พะอัน-เมาะลำไย-ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน - มัณฑะเลย์-สี่ป้อ
 

ทัวร์ ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ

ทัวร์ หลวงพระบาง

ทัวร์ สปป.ลาว

ทัวร์ พม่า

แสวงบุญ อินเดีย เนปาล

ทัวร์ สิบสองปันนา-คุนหมิง เส้นทาง R3a

ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา เมืองยอง

ซีรี่ทัวร์ ตัดกรุ๊ป/จอยทัวร์

* ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช * ประวัติศาสตร์ ล้านนา
* รู้จักเมืองสุวรรณโคมคำ * รอบรู้ เรื่องรัฐฉาน ดินแดนไทยในอดีต
* รู้จักเมืองเชียงแสน * กว่าจะมาเป็นเส้นทาง R3a
* รู้จักเมืองเชียงราย  
* รู้จักเมืองหลวงพระบาง  
* รู้จักเมืองสิบสองปันนาหรือเชียงรุ้ง  
* รู้เรื่องเมืองเชียงตุง (Kyaing tong)  
* ประวัติพระธาตุดอยตุง  
* ความเป็นมาของ 12จุไท  

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
(Update : วันที่ 29 เมษายน 2017 เวลา 16:00:34 นาที )
ภาครัฐภาคเอกชนร่วมสานพลังความหนุนประชารัฐขับเคลื่อนวาระเชียงรายให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทยล้านนา
(Update : วันที่ 29 เมษายน 2017 เวลา 15:59:22 นาที )
ซากุระบานแล้วที่ มฟล.
(Update : วันที่ 27 เมษายน 2017 เวลา 10:56:57 นาที )
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
(Update : วันที่ 25 เมษายน 2017 เวลา 16:13:29 นาที )
เชียงราย สำรวจแม่น้ำโขงไม่กระทบท่องเที่ยว
(Update : วันที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 17:00:44 นาที )
พอ.สว. ออกให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จ.เชียงราย 23-29 เมษายน 2560
(Update : วันที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 12:22:36 นาที )
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ)
(Update : วันที่ 19 เมษายน 2017 เวลา 16:50:40 นาที )
เทศบาลนครเชียงรายจับมือไจก้าพัฒนาเมืองในอนาคต จัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สามสานต่อแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล
(Update : วันที่ 19 เมษายน 2017 เวลา 15:16:19 นาที )
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวางแนวทางใช้ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนแก้ไขปัญหาช่วงเทศกาล
(Update : วันที่ 18 เมษายน 2017 เวลา 00:27:02 นาที )
เชียงราย บรรยากาศการเดินทางกลับไปทำงานต่างจังหวัดหลังหยุดยาวช่วงสงกรานต์
(Update : วันที่ 17 เมษายน 2017 เวลา 01:45:07 นาที )

Highslide JS

กรุ๊ปนครวัด-นครธม14-18ต.ค.59 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
[จำนวน 47 ภาพ]


Highslide JS

งานพืธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ประจำปี2558
[จำนวน 18 ภาพ]


Highslide JS

กรุ๊ป12ปันนา+คุนหมิง24-29มิ.ย.59
[จำนวน 37 ภาพ]


Highslide JS

มัณฑะเลย์
[จำนวน 31 ภาพ]


Highslide JS

รูปกรุ๊ป เสียมเรียบ-พนมเปญฯ 1-5พ.ค.59
[จำนวน 78 ภาพ]


Highslide JS

รูปโรงแรม Creative 12ปันนา
[จำนวน 11 ภาพ]


Highslide JS

ศึกษาดูงาน เวียดนามใต้ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ6 วันที่ 16-21ธ.ค.58
[จำนวน 60 ภาพ]


Highslide JS

รวมภาพดูงานโลจิสติกเส้นทาง R3a
[จำนวน 29 ภาพ]


 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::